Územný plán obce - doplnenie

VZN -13.4.2017.pdf
súbor na stiahnutie (587 kb)

Súbory doplnenia územného plánu

1 SIR VZT nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (107kb)

1 SIR VZT podklad.pdf
súbor na stiahnutie (2530kb)

2_1 KN5000 nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (182kb)

2_2 KN2000 nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (173kb)

2_2 KN2000 podklad.pdf
súbor na stiahnutie (931kb)

3_ DOPRAVA podklad.pdf
súbor na stiahnutie (895kb)

3_ DOPRAVA nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (143 kb)

4_1 VODHOSP nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (155 kb)

4_1 VODHOSP podklad.pdf
súbor na stiahnutie (759 kb)

4_2 ENERGETIKA nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (160 kb)

4_2 ENERGETIKA podklad.pdf
súbor na stiahnutie (808 kb)

5_1 OPAK nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (135 kb)

5_1 OPAK podklad.pdf
súbor na stiahnutie (2 850kb)

6_ Zaber PP nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (123 kb)

6_ Zaber PP podklad.pdf
súbor na stiahnutie (859 kb)

Správa Z a D 2017 po pripomienkach.doc
súbor na stiahnutie (112 kb)

Záber PP.doc
súbor na stiahnutie (105 kb)


ZC nalozka.pdf
súbor na stiahnutie (145 kb)

ZC podklad.pdf
súbor na stiahnutie (1414 kb)

 


Územný plán obce

Grafická časť

1-Širšie vzťahy.pdf
súbor na stiahnutie (2860 kb)

2.1-Kompl urb navrh 5 000.pdf
súbor na stiahnutie (1220 kb)

2.2-Kompl urb navrh 2 000.pdf
súbor na stiahnutie (2633 kb)

3-Doprava.pdf
súbor na stiahnutie (915 kb)

4.1-Vodne hospodarstvo.pdf
súbor na stiahnutie (837 kb)

4.2-Energetika.pdf
súbor na stiahnutie (862 kb)

5-OPaK.pdf
súbor na stiahnutie (3969 kb)

6-Zaber PPF.pdf
súbor na stiahnutie (644 kb)

Textová časť

Schema ZČ a VPS.pdf
súbor na stiahnutie (859 kb)

Sprievodna sprava.pdf
súbor na stiahnutie (337 kb)

Záber PPF.pdf
súbor na stiahnutie (75 kb)

Záväzná časť.pdf
súbor na stiahnutie (113 kb)

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.