Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Informácie pre voliča

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

Dátum a čas konania volieb

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

- emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocu.trnkov@gmail.com

- emailová adrdesa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocu.trnkov@gmail.com

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.