Voľby do orgánov samosprávy obci 2018

 

OZNÁMENIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa  10. novembra 2018

 

§ 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákona“) a bod 2. rozhodnutia

Volebný odvod: č. 1

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 5

 

§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:  235


- emailová adresa na doručovanie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  ocu.trnkov@gmail.com

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Trnkov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10. novembra 2018

Starosta obce Trnkov Ing. Jiří Ballarin v súlade s § 19 ods. 5 v spojení s § 169 ods. 6  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom zabezpečenia organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom rokovania Miestnej volebnej komisie v Trnkove pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. Novembra 2018 a plnenia funkcie jej odborného poradcu, vymenoval dňa 30. 8. 2018 za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie  v Trnkove Renátu Lysinovú, zamestnankyňu obce Trnkov.

Kontaktné údaje zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Trnkove

Renáta Lysinová

Obec Trnkov

Obecný úrad v Trnkove

Trnkov 42

082 12 Kapušany

 

Tel.: 0903 638 278

e-mail: ocu.trnkov@gmail.com

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.