Voľby prezidenta SR 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

 

- emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu.trnkov@gmail.com

 

- emailová adresa na doručenie žiadosti o  vydanie hlasovacieho preukazu:

ocu.trnkov@gmail.com

 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.