V roku 2011 sa uskutočnilo posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov s nasledujúcimi výslednými údajmi:

Vývoj počtu obyvateľov

Viac informácií môžte zistiť na adrese: www.naseobce.sk/mesta-a-obce/1723-trnkov/statistiky-a-grafy

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.