Podlimitné zákazky

Iná zákazka
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a)
Predpokladaná hodnota zákazky Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba

Stavebné práce
<   1 000 eur § 9 ods. 9 ZoVO
Verejný obstarávateľ ako podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), d), e) a f)
Predpokladaná hodnota zákazky
Tovar (okrem potravín)
Služba

Stavebné práce
<   5 000 eur § 9 ods. 9 ZoVO
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem potravín) 
Služba
< 20 000 eur § 9 ods. 9 ZoVO
Stavebné práce < 30 000 eur
POTRAVINY
Potraviny < 40 000 eur § 9 ods. 9 ZoVO

 


 

Aktuálne výzvy

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.