Samospráva je spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o aspoň niektorých svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda "spravuje sa sám". Opakom samosprávy je výkon správy (rozhodovanie o určitých záležitostiach) iným, vonkajším subjektom. Výhodou samosprávy je, že je bližšie spravovanému subjektu než vonkajšie a centrálne riadenie, a preto by mala byť pri zabezpečovaní lokálnych či záujmovo vymedzených záležitostiach efektívnejšia a lacnejšia.

SAMOSPRÁVA OBCE

.
Samospráva obce.doc
súbor na stiahnutie (34 kb)

Štatút obce.doc
Súbor na stiahnutie (1230 kb)

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.