Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18gzákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór obce

Viktória Onofrejová

E-mail: viktoriaonofrejova@gmail.com

Postavenie hlavného kontrolóra obce.doc
súbor na stiahnutie (27 kb)

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.