Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ.

Obecná stavebná a verejná komisia

Obecnú stavebnú a verejnú komisiu, dňa 18.3.2010 na základe uznesenia č. 21/2011 ustanovil starosta obce Ing. Jiři Ballarin.

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Jiři Ballarin

Podpredseda: Anton Onofrej č. d. 33

Členovia: Mgr. Viera Lešková, Ing. Peter Groch, Zdenek Slávik, Martin Cárik

Zapisovateľka: Renáta Lysinová

Zásady obecnej a stavebnej komisie.doc
súbor na stiahnutie (55 kb)

Obecná protipovodňová komisia

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Jiři Ballarin

Podpredseda: Anton Onofrej č. d. 33

Členovia: Ing. Peter Groch, Zdenek Slávik, Ján Onofrej č. d. 29

Zapisovateľka: Renáta Lysinová

Komisia na vyradenie z evidencie a zrušenie dlhodobo nepoužívaného a nevyuživaného majetku obce

Zloženie komisie:

Predseda: Zdenek Slávik

Podpredseda: Eva Onofrejová č. d. 7

Členovia: Renáta Lysinová, Andrea Lysinová

Zapisovateľka: Renáta Lysinová

Finančná a investičná komisia

Zloženie komisie:

Predseda: Mgr. Viera Lešková

Členovia: Marek Marinčák, Emil Onofrej, Eva Onofrejová, Ján Onofrej

Komisia pre kultúru a šport

Zloženie komisie:

Predseda: Emil Onofrej

Členovia: Marek Marinčák, Mgr. Viera Lešková, Eva Onofrejová, Ján Onofrej

Komisia pre verejný poriadok

Zloženie komisie:

Predseda: Marek Marinčák

Členovia: Emil Onofrej, Mgr. Viera Lešková, Eva Onofrejová, Ján Onofrej

Úrazová komisia pre vyšetrovanie úrazov a chorôb z povolania

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Jiří Ballarin

Členovia: Mgr. Viera Lešková, Renáta Lysinová

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.