Športové a záujmové združenie Trnkov

Športové a záujmové združenie Trnkov

Trnkov 29, PSČ 082 12

IČO: 42231795,

mail: sazz.trnkov@gmail.com

Zastúpený: Ján ONOFREJ – predseda ŠaZZ

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK7202000000002909406757

 

 

  • stolný tenis
  • futbal
  • hasiči
  • posilňovňa
  • Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.