Zmluvy za rok 2015

 


Zmluva o dielo TROK s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (3780 kb) / 9.3.2015


Zmluva o financovaní účasti v záujmových útvaroch.pdf
súbor na stiahnutie (500kb) / 17.3.2015

Zmluva o cezhraničnej spolupráci s obcou Zarszyn.pdf
súbor na stiahnutie (1 370kb) / 28.4.2015

Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (220 kb) / 4.5.2015

Objednávka č. 160_2015.pdf
súbor na stiahnutie (307 kb) / 2.6.2015

Zmluva na externý manažment RamontBulding s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (224 kb) / 27.7.2015

Zmluva o dielo r. 2015 - Chodník vedľa cesty - 2.etapa.pdf
súbor na stiahnutie (970 kb) / 13.8.2015

Zmluva o dielo 211_ 2015 - Bezpečnostné systémy.pdf
súbor na stiahnutie (3328 kb) / 13.8.2015
Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia strechy KD.pdf
súbor na stiahnutie (1920 kb) / 9.9.2015


Zmluva o pôžičke.pdf
súbor na stiahnutie (2170 kb) / 3.10.2015

Dodatok k zmluve na r.2015 - AVE.pdf
súbor na stiahnutie (745 kb) / 2.11.2015

Objednávka č. 200_2015.pdf
súbor na stiahnutie (502 kb) / 3.11.2015

Zámer na nájom pozemku.pdf
súbor na stiahnutie (921 kb) / 5.11.2015

Zmluva na ÚPO.pdf
súbor na stiahnutie (381 kb) / 5.11.2015

Zmluva o servise a údržbe RRIMI s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (2460 kb) / 9.11.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PRO2698.pdf
súbor na stiahnutie (2200 kb) / 9.11.2015

Nájomná zmluva - SVP - Trnkovský potok.pdf
súbor na stiahnutie (476 kb) / 10.11.2015

Zmluva o prenájme pozemkov - Gréckokatolícka cirkev.pdf
súbor na stiahnutie (525 kb) / 10.11.2015

Zmluva o pôžičke.pdf
súbor na stiahnutie (323 kb) / 10.11.2015


Prílohy k zmluve č.212_2015.rar
súbor na stiahnutie (349 kb) / 15.12.2015

Zmluva o dielo č. 4_2015.pdf
súbor na stiahnutie (840 kb) / 26.1.2016

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.