Zmluvy za rok 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení SSÚ na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy zo dňa 1.2.2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.