Zmluvy za rok 2016

 


Zmluva - ENVI-PAK,a.s. Bratislava.pdf
súbor na stiahnutie (3660 kb) / 15.2.2016

Zmluva Ing. Pavol Gurbaľ.pdf
súbor na stiahnutie (1630 kb) / 19.2.2016

Zmluva o dlhodobom prenájme - Ziemba.pdf
súbor na stiahnutie (580 kb) / 7.3.2016

Zámenná zmluva - Miroslav Onofrej.pdf
súbor na stiahnutie (707 kb) / 7.3.2016

Objednávka - TROK 107_2016.pdf
súbor na stiahnutie (236 kb) / 7.3.2016

Zmluva - Slovgram Bratislava.pdf
súbor na stiahnutie (1250 kb) / 15.4.2016

objednávka - TROK s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (351 kb) / 29.4.2016

Zmluva o poskytovaní služieb-prevádzkovanie pohrebiska.pdf
súbor na stiahnutie (1310 kb) / 23.5.2016

Dodatok č.1 k zmluve 212_2015.pdf
súbor na stiahnutie (1520 kb)

Zmluva s ENVI-PAK,a.s. Bratislava.pdf
súbor na stiahnutie (1167 kb) / 7.6.2016

Zmluva o poskytovaní služieb - Milan Groško-MGP.pdf
súbor na stiahnutie (789 kb) / 1.7.2016

Objednávka č. 227-2016.pdf
súbor na stiahnutie (324 kb) / 20.7.2016


Zmluva o dielo č. 5 - Milan Groško.pdf
súbor na stiahnutie (718 kb) / 18.9.2016


Zmluva o dielo č. 8_2016.pdf
súbor na stiahnutie (650 kb) / 11.10.2016

Zmluva o poskytnutí služieb - ARTIMEX s.r.o..pdf
súbor na stiahnutie (469 kb) / 7.11.2016


Zmluva o poskytovaní asis. pomoci soc.služieb.pdf
súbor na stiahnutie (1050 kb) / 29.11.2016

Dodatok č.5 k zmluve č S041500012.pdf
súbor na stiahnutie (2008 kb)/ 28.12.2016

Kúpna zmluva - G. Onofrejová.pdf
súbor na stiahnutie (1650 kb)

Zmluva č. 334-2016 - EC EDMA.pdf
súbor na stiahnutie (4620 kb)

Rekonštrukcia KD v obci Trnkov.pdf
súbor na stiahnutie (2568 kb)

Výstavba Domu smútku v obci Trnkov.pdf
súbor na stiahnutie (2660 kb)

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.